Skip Navigation

ČASOPIS


Časopis vychází od roku 1996 a za svou dlouholetou vydavatelskou činnost v něm byly zveřejněny nejrůznější poznatky z oblasti vědy a výzkumu nejen pracovišť technických fakult českých vysokých škol, ale také výrobního a průmyslového sektoru.

V současné době se věnuje aktuální problematice výrobních technologií a strojírenské technologie. Podává informace z probíhajícího výzkumu a vývoje na technických fakultách českých i zahraničních vysokých škol.

Časopis je zařazen Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace v seznamu recenzovaných, neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Vychází 6x ročně v nákladu 540 ks na jedno číslo. 4 čísla jsou hrazena z projektu EU: Inovace studijních programů na FVTM, CZ.1.07/2.2.00/15.0033 a další 2 čísla jsou věnována konferencím pořádaných pod záštitou Vědeckotechnického parku Ústí nad Labem.

Příjemci tohoto odborného periodika jsou technické fakulty českých vysokých škol, jako partneři a zároveň autoři příspěvků do tohoto časopisu. Dalšími odběrateli jsou průmyslové podniky zabývající se výrobními technologiemi, zpracováním materiálů, zkouškami materiálů a dalšími odvětvími strojírenství. Neméně podstatnou skupinu příjemců tvoří také vybrané střední školy, které svým zaměření a rozsahem vzdělávání odpovídají podstatě informací obsažených v časopise.

Jednou ročně vychází anglická forma tohoto časopisu „Manufacturing Technology“.