Skip Navigation

KONTAKT

Kontakt

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
Šéfredaktor

Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.
Redaktor odpovědný za Stojírenskou technologii

Adresa

Univerzita J. E. Purkyně,
FSI, kampus UJEP, budova H
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem
Česká republika

Tel.: +420 475 285 550
E-mail: redakce@fvtm.ujep.cz