Skip Navigation

REDAKČNÍ RADA


prof. Dr. hab. Inź. Stanislav Adamczak - Politechnika Kielce, Polsko

prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - ČZU v Praze

Prof. Dr. M. Numan Durakbasa. - Technická univerzita ve Vídni, Rakousko

prof. Dr. Ing. František Holešovský (předseda) - UJEP v Ústí n. Labem

prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. - VŠB TU v Ostravě

prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. - UTB ve Zlíně

prof. Dr. hab. Ing. János Kundrák, DrSc. - University of Miskolc, Maďarsko

prof. Ing. Ivan Kuric, CSc. - Žilinská univerzita, Slovensko

prof. Ing. Jan Mádl, CSc. - ČVUT v Praze

prof. Dr. h. c. Ioan D. Marinescu, Ph.D. - Univerzita v Toledu, USA

prof. Ing. Štefan Michna, PhD. - UJEP v Ústí n. Labem

prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica - VŠB TU v Ostravě

prof. Ing. Iva Nová, CSc. - TU v Liberci

prof. Hitoshi Ohmori - Riken, Tokyo, Japonsko

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - SF v Bratislavě, Slovensko

prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch - VŠCHT v Praze

plk. doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. - FVT v Brně

doc. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. - ŽU v Žilině, Slovensko

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD. - TU ve Zvolenu, Slovensko

doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. - VŠCHT v Praze

doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc. - ČVUT v Praze

doc. Ing. Jan Jersák, CSc. - TU v Liberci

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. - HF TU v Košicích, Slovensko

Prof. Dr. h. c. Ioan D. Marinescu, Ph.D. - University of Toledo, USA