Skip Navigation

VYDAVATEL


Vydavatel

Univerzita J. E. Purkyně
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601

Vydává

Fakulta storjního inženýrství
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí n. Labem
Česká republika